pakostane

Pamětihodnosti Pakoštane

Zajímavostí Pakoštane je dům, ve kterém žil Ante Gotovina, bývalý generál plukovník chorvatské armády, ve které působil během jugoslávského konfliktu v letech 1991 až 1995.
Ante Gotovina byl Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii obviněn za válečné zločiny, kterých se dopustil během operace Bouře, a za to byl 15. dubna 2011 byl odsouzen k 24 letům odnětí svobody za činy pronásledování, nuceného odsunu, drancování, zlovolného ničení, vražd, nelidského jednání a krutého zacházení. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii současně zkonstatoval, že se tyto činy staly v důsledku zločinného spolčení, jehož klíčovou postavou byl tehdejší chorvatský prezident Franjo Tuđman. Pro většina občanů Chorvatska je však Ante Gotovina hrdinou a ne válečným zločincem.