pakostane

Město Šibeník

Dalmatské město Šibeník vzdálené asi 40 km od Tribunje leží na ústí řeky Krky do moře. Kromě historického centra se spletí úzkých romantický uliček zaujme jedinečnou katedrálou sv. Jakuba, která je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, neboť byla vystavena pouze z chorvatského vápence a mramoru. Výjimečnou je klenba střechy, již stavitel Nikola Firentinac dokázal sestrojit z do sebe zapadajících kamenných kusů.